Android e-post(v2.2)

Epost-inställningar för Android email (v 2.2)

Se även nyare guide: Android e-post(v4.2)

Första gången du startar programmet kommer guide upp, annars klicka "MENU", "Mer" och "Nytt konto" Klicka "Annat(POP3/IMAP)"

Börja med att fylla i din e-postadress och lösenord, klicka "Fortsätt" Välj POP (eller IMAP). Fyll i POP-server (eller IMAP-server): mail1.inviso.se, eller mail9.inviso.se eller mail10.inviso.se (kontrollera om du är osäker i vår kontrollpanel eller med support.) Välj Säkerhetstyp: "SSL", port skall bli 995 för POP eller 993 för IMAP. Tryck "Fortsätt".

Fyll i SMTP-server: mail1.inviso.se, eller mail9.inviso.se eller mail10.inviso.se (kontrollera om du är osäker i vår kontrollpanel eller med support.) Välj Säkerhetstyp: "SSL", port skall bli 465. Våra linux-server som mail16.inviso.se använder SMTP "TLS" mot port 587 istället. Tryck "Fortsätt".

Fyll i ditt valfria Kontonamn, och sist ditt eget namn. Tryck " Avsluta inställning"

Klart.