Apple Mail(v4.2)

E-post-inställningar för programmet Mail 4.2 -- 5.2 (Mac), kan även gälla för andra versioner.

Tryck på Mail, Inställningar, samt "+" för att lägga till nytt konto. Fyll i ditt fullständiga namn, e-postadress och lösenordet till ditt e-postkonto (du har fått det i välkomstbrev eller skapat själv i kontrollpanelen)

Tryck på knapp ”Fortsätt”.

Programmet frågar efter identitet, välj bara "anslut". (om du visar certifikat så skall det vara "*.inviso.se")

Välj kontotyp POP(läs ner e-post till datorn) eller IMAP(e-post ligger kvar på servern likt webbmail, obs du måste städa ofta). Fyll i valfri beskrivning, förslagsvis din e-postadress. Fyll i server, inkommande e-post: mail1.inviso.se, mail9.inviso.se eller mail16.inviso.se OBS, just din e-postserver kan även vara annan, kontrollera om du är osäker i ditt välkomstbrev, kontrollpanel eller med support. Fyll i Användarnamn som normalt är samma som din e-postadress. Fyll i Lösenord.

Tryck på knapp ”Fortsätt”.

Nu skall du ange server för utgående e-post SMTP Fyll i valfri beskrivning, förslagsvis din e-postadress eller servernamn. Fyll i server, utgående e-post: mail1.inviso.se, mail9.inviso.se eller mail16.inviso.se. OBS, just din e-postserver kan även vara annan, kontrollera om du är osäker i ditt välkomstbrev, kontrollpanel eller med support. Kryssa i "Använd bara den här servern" om du bara har en leverantör av e-post. Kryssa i ”Använd autentisering” (skall vara av typen Lösenord). Fyll i Användarnamn som normalt är samma som din e-postadress. Fyll i Lösenord.

Tryck på knapp ”Fortsätt”.

Tryck på knapp ”Skapa”.

Mail kommer använda SSL som standard, vilket är bra. KLART, du kan nu skicka säker e-post.


Allmänna Serverinställningar:

Server inkommande: mail1.inviso.se, mail9.inviso.se eller mail16.inviso.se SSL, port: 995 (POP), 993 (IMAP)

Server utgående: mail1.inviso.se, mail9.inviso.se eller mail16.inviso.se SSL, port: 465, TLS port 587.

OBS, just din e-postserver kan även vara annan, kontrollera om du är osäker i välkomstbrev, kontrollpanel eller med support.