Backup-rutin

Backup-rutin är som följer:

Alla virtuella maskiner backas upp varje kväll/natt, i 4 rullande versioner till "disaster-recovery-backup".

Samt 1 gång per vecka i 4 versioner på annan fysisk server.

Detta innebär att vi normalt kan återställa webbhotell-data cirka 1-30 dagar tillbaka som kund raderat tex av misstag.

WBS Wireless Business Solutions AB kan inte garantera att all data går att återställa, tex e-post som använder POP.

Återställning önskad av kund från disaster-recovery-backup sker mot fast pris 5000 kr + moms.

Denna backuppolicy kan komma ändras från tid till annan.

Kunden är själv ansvarig för att backa upp all sin data på webbhotell-konto och personlig dator samt bärbara enheter.

Observera att det finns backup-funktion i kontrollpanel som kund själv kan aktivera och hantera. Data skall tas ut via FTP och databas även via phpMyAdmin.