IPad

Bilder från ios 5.1, kan stämma mot både nyare och äldre ios.

1. Välj Inställningar. Välj sedan E-post, kontakter, kalendrar. Klicka på Lägg till konto...
Ipad1.PNG


2. Välj Annat
Ipad2.png

3. Fyll i uppgifter enligt exemplet nedan.
Ipad3.PNG

4. Välj POP eller IMAP (POP läser ner e-post till Ipad, IMAP så ligger e-post kvar på servern). Fyll i namn och e-postadress.
Ipad4.PNG

5. Fyll i in- och utgående server under värdnamn. (T.ex. mail1.inviso.se eller mail9.inviso.se beroende på vilken server ert e-postkonto ligger, se välkomstbrev)


Fyll i användarnamn(din e-postadress) och passord på både inkommande och utgående e-post. Ipad kommer välja SSL (krypterad, skyddad e-post) som standard
Ipad6.PNG

6. Välj om du önskar både anteckningar och e-post. Välj sedan Spara.
Ipad7.PNG

Klart!


Om det ändå inte fungerar kan ni kontrollera följande:

1. Under Inställningar och E-post hittar ni ert nya konto. Klicka på det.
Ipad8.PNG

2. Välj Konto.
Ipad9.PNG

3. Välj först SMTP.
Ipad10.png

4. Välj Primär server.
Ipad11.PNG

5. Kontrollera att det står Autentisering, lösenord. Samt att det står port 587 eller 465.

Våra linux-server som mail12 och mail16.inviso.se använder "TLS" mot port 587.
Ipad12.PNG

6. Backa tillbaka till Konto. Välj nu istället Avancerat.
Ipad13.PNG

7. Kontrollera att det står Autentisering, lösenord. Samt att port är 993 (för IMAP) eller 995 (för POP3).
Ipad14.PNG

Upplever ni fortfarande problem. Kontakta support!