Outlook 2011

Starta Outlook 2011.

Punkt 1. Klicka Verktyg, sen Konton

Punkt 2. Klicka på + och Lägg till nytt Epost.

Punkt 3. ange din nya e-postadress och lösenord, om du saknar så kan det skapas i vår kontrollpanel, se välkomstbrev.

Punkt 4. Inkommande server står i ditt välkomstbrev, men brukar vara någon av följande:
mailXX.inviso.se (där X står för just din server) eller smtp1.inviso.se OBS det skall inte ingå HTTPS eller andra tecken framför mailXX.inviso.se

Klicka i "Use SSL.../ Använd SSL....", porten skall bli 995 för POP eller 993 för IMAP. Standard för epost är POP3.

Fyll på "Outgoing/Utgående Server" samma som ovan. Klicka i under Outgoing/utgående server: "Override default port" + "Use SSL", porten skall vara 465. Port 587 kan också användas för TLS (StartTLS) eller okrypterad(ej SSL).

Klicka på knappen "More Options/Mer inställningar", välj för utgående server lösenord samma som inkommande.

Outlook2011-1.gif

Stäng kontorutan, klart.