SPAM filter

Från Inviso.se + Domanregister.se Wiki Support webbhotell domänregistrering
Hoppa till: navigering, sök

Inviso.se SPAM policy. Kan ändras över tid till annan beroende på hur mycket SPAM det kommer.

Generell regel är att vi inte blockerar epost. Kan mailserver säkerställa att det är 100% SPAM då kan det blockeras, vid osäkerhet så släpps det igenom. Kommer epost från kända spammare (rbl-lists) så blockeras den avsändarens IP-adress i minst 4 timmar. Greylisting är aktivt, betyder att första epost från ny avsändare blockeras 2 minuter, då server försöker ex. 10 min senare då kommer epost igenom och sparas i databas följande 45 dagar. Om SPF regler finns hos avsändande domän och epost är ICKE godkänd, då blockeras epost , avsändare måste följa sin egen SPF-regel såklart (http://www.openspf.org). Detta är vanligt fel om man har konto hos oss, men skickar med annan SMTP-server (ex telia/bredband/comhem), man skall ALLTID använda inviso.se SMTP-server för domäner hos oss.

HEADER från mail1.inviso.se i epost kan se ut så här vid SPAM: (visa källkod i ditt program för att se)

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.2.5 (1.1) on mail1.inviso.se X-Spam-Flag: YES X-Spam-Level: ********* X-Spam-Status: "Yes, hits=9,76 required=5,00 tests=SPF_FAIL=5,00..........

Sådan epost kommer blockeras pga SPF_FAIL=5. X-SPAM-FLAG kan göras filter på i tex Outlook/Thunderbird, blir YES om hits är större än 5, annars NO

HEADER från mail9.inviso.se i epost kan se ut så här vid SPAM: (visa källkod i ditt program för att se)

X-SmarterMail-Spam: SPF_None, Spamhaus - PBL2, ISpamAssassin 11 [raw: 7], DK_None, DKIM_None, URIBL:1 X-SmarterMail-TotalSpamWeight: 17

Smartermail har annat filter och SPAM över 30 kommer raderas vid mottagande hos oss. Över 20 så skickar vi det till skräpmapp. Är det över 10 så lägger vi till: SPAM-LOW i ämnesrad.


Vi blockerar även epostservers som saknar "Reverse DNS".