Secure FTPS

Att ansluta till webbservers filarea med normal FTP är osäkert eftersom lösenordet skickas i klartext över Internet.

Vi stänger av okrypterad FTP från och med 1 Jan 2019, efter det datum måste man ansluta säkert med "explicit FTP över TLS".


Filezilla

Ställ in följande då du använder Filezilla Klient https://filezilla-project.org/ mot våra inviso.se webbservers, funkar säkert liknande med andra FTP-klienter.

Spara med fördel din anslutning i "Platshanteraren".

  • Ange Värd: "Se välkomstbrev, brukar vara tex: www5.inviso.se eller ftp.dindoman.x"
  • Port är alltid 21 och skall aldrig ändras, rutan kan vara tom.
  • Välj Protokoll: "FTP-Filöverföringsprotokoll".
  • Välj Kryptering: "Kräv explicit FTP över TLS" (implicit via port 990 fungerar inte med våra servers).
  • Välj Inloggningstyp: "Normal"
  • Ange Användare: "dina uppgifter från välkomstbrev"
  • Ange Lösenord: "dina uppgifter från välkomstbrev"

Filezilla-anslut.png

Tryck "Anslut".

Kommer fråga upp om certifikat så kontrollera att det är utfärdat till namn: *.inviso.se, och klicka sen i "Lita alltid på certifikat i framtida sessioner".
Tryck OK.

Klart.

WinSCP

Välj FTP först, sen enligt bild, för servernamnet och inloggningsuppgifter, se ditt välkomstbrev:

Winscp-ftps.png


Portar

Trafik sker sen via 5001--5100 (för närvarande), vid problem kontrollera att dessa portar (21+5001--5100) är öppna utåt i din firewall.


Övrigt

Se även följande guide ifall du är van med SSH: Säker FTP med SFTP

Tillbaka Inviso.se