Vilken utgående server SMTP skall man använda

Din e-postserver framgår av välkomstbrevet, brukar heta mail**.inviso.se (ersätt stjärnor med siffror), kontrollera om du är osäker i vårt välkomstbrev, kontrollpanel eller med support.

Här beskriver vi hur man kan ställa in för att skicka via krypterad anslutning sin e-post och scanners och vilken port som gäller. Det kan skifta mellan klienter och programvara. SSL har funnits ganska länge, medans TLS är en nyare standard. Fördel för StartTLS är att den kan använda samma port oavsett om man krypterar eller ej. Vi stödjer enbart krypterad anslutning.

Port 25 är den normala för e-post mellan servers, men är nästan alltid stängd för privatpersoner hos dom flesta Internetoperatörer via ADSL. Fiber och ADSL i företagsabonnemang kan ha port 25 öppen, men klienter skall ändå skicka via port 587.

Använd normalt vår SMTP port 587 . Man skall alltid aktivera kryptering med StartTLS (587).

Följande kombinationer är valida för Utgående server SMTP:

Kryptering PORT not.
Ingen 25 25 är för trafik mellan servers, ej kunder, välj 587.
TLS/SSL 465 Gammal standard, SSL är helt avvecklad men kan fungera på gamla scanners m.m.
StartTLS 587 Välj alltid denna om du kan.
AUTO 465 + 587 Auto kan finnas i Outlook m.m.

Läs mer här: https://en.wikipedia.org/wiki/SMTPS

Glöm inte:
utgående server kräver verifiering/autentisering (med Lösenord, samma som inkommande).